Close

Misja:


Jesteśmy grupą osób, które aktywnie działają w branży IT, ale to nie tylko nasza praca… IT stało się naszą pasją i nieodłącznym elementem naszego życia. Długie rozmowy na temat branży i plany na to jak działać na rzecz rozwoju polskiego sektora IT motywowały nas do działania, tak powstał pomysł o założeniu Stowarzyszenia. Naszą misją jest wspieranie polskiego sektora IT/ICT, młodych ludzi zaczynających swoją przygodę z programowaniem, doświadczonych specjalistów IT, osoby pragnące przekwalifikować się i związać swoją przyszłość z tą gałęzią gospodarki, startupy i firmy związane z branżą. Pragniemy szerzyć dobre praktyki rekrutacyjne na rynku. Wiemy, że Polska to kraj uzdolnionych Specjalistów i miejsce, gdzie są duże możliwości biznesowe. Chcemy wspierać zagranicznych przedsiębiorców oraz inwestorów w rozpoczęciu swojej działalności w Polsce. Naszym działaniem chcemy ściągać zagraniczne startupy do zakładania swoich polskich oddziałów, a także promować ideę komplementarności nauki i biznesu.Cele:


1. Wspieranie członków oraz przedsiębiorców działających w sektorze IT:

a) promowanie innowacyjnych produktów i usług na targach
b) wejście i promowanie na nowych rynkach członków, polskich podmiotów i produktów IT
c) wsparcie marketingowe, księgowe i prawne
d) prowadzenie oraz wspieranie procesu rekrutacji dla przedsiębiorców, specjalistów IT/ICT, w tym: dobór członków zespołu pod kątem określonych kryteriów
e) przeprowadzanie badań kompetencji technicznych oraz tzw. kompetencji miękkich kandydatów na specjalistów oraz zatrudnionych przez podmioty trzecie specjalistów
f) zewnętrzny HR (np. szkolenia, ocena okresowa, planowanie ścieżki rozwoju)
g) przeprowadzanie audytów działalności HR w przedsiębiorstwach, w odniesieniu do modelu referencyjnego oraz certyfikacja przedsiębiorstw i innych jednostek odznaczających się kultywowaniem dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania i zarządzania zasobami ludzkimi zgodnych z w.w. modelem referencyjnym
h) przygotowywanie na zlecenie ekspertyz oraz analiz z obszaru HR
i) pełnienie funkcji bezstronnego mediatora podczas polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi2. Wspieranie instytucji oświatowych:

a) planowanie ścieżki rozwoju studentów/uczniów zainteresowanych ro
zwojem w branży IT
b) konsultacje w zakresie aktualnych trendów na rynku IT/ICT
c) współpraca z biurami karier działającymi przy szkołach i uczelniach w zakresie praktyk, staży dla studentów i absolwentów3. Wspieranie studentów, specjalistów:

a) pomoc w tworzeniu CV, portfolio czy profili biznesowych m.in na Linkedin i Goldenline, przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych
b) przygotowanie do negocjacji w zakresie warunków współpracy z przyszłym pracodawcą
c) wyszukiwanie oraz obejmowanie opieką utalentowanych studentów, licealistów, gimnazjalistów
e) udział i organizowanie wykładów, szkoleń, warsztatów i konferencji dla branży IT/ICT oraz spoza branży w celu ukierunkowywania na rozwój IT/ICT studentów i osób bez wykształcenia kierunkowego4. Promowanie polskiego sektora usług IT/ICT:

a) promowanie, również poza granicami kraju, polskiej branży IT/ICT, a szczególnie innowacyjnych produktów i usług
b) publikowanie informacji o bieżących trendach technologicznych, oraz prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie it
c) informowanie o działalności stowarzyszenia
d) ukierunkowanie programistów na przyszłościowe języki programowania/technologie
e) udział w konferencjach
f) prowadzenie oraz wspieranie badań branży IT/ICT
g) prowadzenie oraz współudział w szkoleniach, warsztatach, praktykach, programach stypendialnych dla studentów kierunków technicznych oraz studentów kierunków humanistycznych chcących pracować w branży IT
h) przygotowanie programu certyfikowania działalności HR i certyfikowanie Human Resources w tym Headhunterów i HR Business Partnerów oraz Pracodawców np. “dobry pracodawca”, ”innowacyjny pracodawca”.