Close


Promowanie polskich produktów i usług IT oraz pokazywanie potencjału polskich programistów aby ściągać R&D do Polski

Korzyści:


- rozwój w Polsce sektora gospodarki opartego na wiedzy i technologii (przesunięcie źródła tworzenia głównej wartości przez Polskę z tradycyjnego sektora produkcyjno-usługowego do w.w. obszaru)

- zwiększenie liczby firm i specjalistów IT na rynku Polskim oraz produktów i rozwiązań

Cele:


- ściągnięcie do Polski zespołów badawczo-rozwojowych i zachęcenie ich do korzystania z zasobów polskiego rynku IT

- promowanie polskich programistów i firm

- stymulacja wzrostu i rozwoju polskiego rynku IT

2. Tworzenie zespołów doktorantów i studentów kierunków technologicznych w celu realizacji projektów R&D

Korzyści:


- rozwój instytucji oświatowych w Polsce

- zwiększenie wartości prac naukowych polskich naukowców

Cele:


- zwiększenie zaangażowania studentów podczas studiów

-zachęcanie naukowców do rozwiązywania realnych problemów przedsiębiorców w oparciu o swoją wiedzę i programy badawcze

3. Program edukacyjny dla gimnazjalistów i licealistów z rodzin po przejściach wraz z gośćmi specjalnymi w celu pokazania jak można zmienić swoje życie.

Korzyści:


- możliwość niesienia pomocy dzieciom

- wzbudzanie zainteresowania branżą IT

- pozyskiwanie nowych kontaktów z działu edukacji i szkolnictwa

- zdobywanie doświadczenia w organizacji warsztatów

- kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy

Cele:


- pokazanie młodym osobom możliwości jakie ma branża IT

- pomoc dzieciom w ciężkiej sytuacji rodzinnej w rozwoju

- wzbudzenie zainteresowania branżą IT wśród uczniów

- pomoc dzieciom w dostaniu się do dobrych szkół, w których będą mogły się dalej rozwijać

- wsparcie szkół w rozwoju dzieci będących w ciężkiej sytuacji rodzinnej

- prowadzenie dla dzieci zajęć dodatkowych odbywających się cyklicznie

- pozyskiwanie patronów dla wydarzenia

4. Certyfikacja i promocja pracodawców polecanych dla Specjalistów IT

Korzyści:


- poprawa wydajności pracy programistów

- wykazanie wysokich standardów pracy, odpowiednich dla specjalistów IT

- większa łatwość pozyskiwania specjalistów IT

- zdobycie przewagi nad konkurencją

Cele:


- poprawa środowiska pracy

- nadanie certyfikatu dobrego pracodawcy w IT

- potwierdzenie jakości i wysokich standardów pracy w przedsiębiorstwie

- określenie kultury organizacyjnej funkcjonującej w Państwa firmie

5. Pierwsze z serii spotkań specjalistów IT organizowanych przez nasze stowarzyszenie - wymiana wiedzy i doświadczeń z obszaru technologii Hybris- hybricon./ Organizacja konferencji z dziedziny niszowych technologii występujących na rynku e-commerce

Korzyści:


- możliwość zaprezentowania swojej firmy w społeczności programistów Hybris

- nawiązanie kontaktu z potencjalnymi przyszłymi pracownikami firmy

- możliwość lepszego poznania rynku specjalistów w technologii Hybris

- zdobywanie doświadczenia w branży eventowej i rozwijanie umiejętności organizacyjnych

Cele:


- stworzenie możliwości lepszego poznania rynku Specjalistów IT

- wymiana wiedzy, oraz doświadczeń pomiędzy specjalistami technologii Hybris

- prezentacja firm pracujących w technologii Hybris

- zdobywanie partnerów medialnych i partnerów biznesowych

6. Ściąganie start upów z zagranicy do Polski

Korzyści:


- nowe miejsca pracy dla specjalistów IT

- rozrost gospodarki polskiej

- nawiązywanie drogocennych kontaktów biznesowych

Cele:


- budowanie nowych miejsc pracy

- rozrost rynku pracy IT w Polsce

- pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych

- budowanie rynku IT w Polsce jako dobrej inwestycji na przyszłość

7. Szkolenie rekruterów do współpracy z branżą IT

Korzyści:


- poprawa opinii firmy wśród specjalistów IT

- rekrutacja specjalistów o umiejętnościach lepiej dopasowanych do firmy i projektu

- poprawa skuteczności rekrutacji specjalistów IT

Cele:


- przygotowanie osób nietechnicznych do pracy w HR ( rekrutacji specjalistów IT)

- zaznajomienie rekruterów z branżą IT (technologie, specyfikacja pracy)

8. Stworzenie komórki łączącej studentów kierunków informatycznych i absolwentów szkół uczących programowania z firmami, które mogą zaproponować praktyki i staże osobom nie posiadającym doświadczenia.

Korzyści:


- pomoc studentom, uczniom, absolwentom w zdobywaniu pierwszego doświadczenia zawodowego

- współpraca z różnego rodzaju firmami, pozyskiwanie kontaktów i nawiązywanie znajomości

- możliwość budowania ufundowanych przez firmy programów stypendialnych

Cele:


- pozyskiwanie miejsc na odbywanie staży i praktyk

- pozyskiwanie miejsc pracy dla Juniorów

- pomoc firmom w wybieraniu zdolnych studentów

9. Program dla kobiet - zostań cyberwomen. Spotkania z kobietami IT - jak zbudować swoją ścieżkę kariery. Pokazanie plusów w pracy IT.

Korzyści:


- wymiana wiedzy i doświadczenia przez kobiety działające w branży IT

- zdobywanie nowych kontaktów

- pomoc w rozwiązywaniu problemów

- pomoc w ukierunkowaniu ścieżki kariery

- zdobywanie doświadczenia w promocji i organizacji wydarzeń

Cele:


- pokazanie kobietom ścieżek rozwoju i możliwości w branży IT

- wsparcie i pomoc w przebranżowieniu się

- organizacja cyklicznych spotkań dla kobiet działających lub chcących działać w branży IT

- pozyskiwanie partnerów biznesowych

10. Stworzenie grupy usług specjalnie dedykowanych dla IT, sprawdzonych i na preferencyjnych warunkach.

Korzyści:


- tańsze usługi i produkty dedykowane dla IT dla członków Stowarzyszenia

- nowe kontakty biznesowe

- pomoc w realizacji działań i dzielenie się zdobytą wiedzą

Cele:


- pozyskiwanie firm do Stowarzyszenia na preferencyjnych warunkach

- sprawdzanie usług, które są przeznaczone dla branży IT

- negocjacje cenowe z firmami, aby pozyskać usługi na jak najlepszych warunkach dla Członków Stowarzyszenia

11. Stworzenie platformy będącej kompendium wiedzy dla Startupowców z przyjaznym interfejsem chat bota, umożliwiając bezpośredni kontakt z inwestorami

Korzyści:


- ożywienie polskiego sektora inwestycyjnego

- przyrost ilości realizowanych w Polsce innowacyjnych projektów

- stymulacja przedsiębiorczości w Polsce

Cele:


- Stworzenie dla StartUpowców przejrzystego kompendium nt. możliwości pozyskiwania finansowania dla innowacyjnych projektów w Polsce z źródeł publicznych jak i prywatnych

- Ułatwienie inwestorom poszukiwań ciekawych możliwości inwestycyjnych

12. Wspieranie gry IT Startup w turniejach na różnych imprezach IT

Korzyści:


- możliwość brania bezpłatnego udziału w konferencjach, warsztatach i innego rodzaju imprezach związanych z branżą IT

- zdobywanie doświadczenia w pozyskiwaniu partnerów i sponsorów biznesowych

- zdobywanie doświadczenia w promocji wydarzenia, organizacji eventów

- zdobywanie nowych kontaktów biznesowych

Cele:


- promocja gry IT Startup na różnego rodzaju imprezach branżowych

- pozyskiwanie sponsorów na nagrody rzeczowe

- promocja Stowarzyszenia na imprezach branżowych

- pozyskiwanie nowych osób do Stowarzyszenia