Close

Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 101/11

02-011 Warszawa

Biuro ITTPA email

lp.aptti@ots

Biuro ITTPA telefon

+48 22 219 64 64

Zarząd Stowarzyszenia
Aneta Cisek

+48 883 496 713

lp.aptti@kesic.a


Stowarzyszenie ITTPA informuje, że jako administrator będzie używać Pani/Pana danych osobowych w celach kontaktowych (tj. odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie).
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Masz także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.